Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Природные и технические науки
Точные науки: математика, эконометрика, методы математической обработки
Страницы: 1 2 3 4
Актуарні розрахунки. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Копич І.М., Сороківський В.М., Черкасова С.В., Сороківська М.В.- Львів. Новий світ-2000, 2014.- 214с.(обл), укр
55,00 ×  
Алгоритмізація та програмування. Підручник (затв. МОН України)
Ковалюк Т.В.- Львів. Магнолія 2006, 2018.- 400с.(пер), укр
230,00 ×  
Вища математика в прикладах і задачах. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид.
Клепко В.Ю., Голець В.Л.- К. ЦУЛ, 2017.- 594с.(обл), укр
320,00 ×  
Вища математика для економістів. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Макаренко В.О.- К. Знання, 2008.- 517с.(пер), укр
67,00 ×  
Вища математика для економістів. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Валєєв К.Г., Джалладова І.А., Дегтяр С.В.- К. Знання, 2011.- 287с.(пер), укр
70,00 ×  
Вища математика для економістів. Навчальний посібник.- 5-е вид.
Барковський В.В., Барковська Н.В.- К. ЦУЛ, 2017.- 448с.(обл), укр
245,00 ×  
Вища математика для економістів: основні розділи. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 2-е вид.
Васильченко І.П.- К. Кондор, 2012.- 608с.(пер), укр
98,00 ×  
Вища математика. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Коляда Р.В., Мельник І.О., Мельник О.М.- Львів. Магнолія 2006, 2015.- 342с.(обл), укр
140,00 ×  
Вища математика: Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних; звичайні диференціальні рівняння; ряди. Навчальний посібник
Зайцев Є.П.- К. Алерта, 2018.- 608с.(пер), укр
290,00 ×  
Вища математика: курс лекцій у трьох частинах. Ч.2: Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С.- Чернівці. Рута, 2007.- 256с.(пер), укр
40,00 ×  
Вища математика: курс лекцій у трьох частинах. Ч.3: Математичні методи дослідження операцій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С.- Чернівці. Рута, 2007.- 296с.(пер), укр
40,00 ×  
Вища математика: модульна технологія навчання в 2-х частинах, ч.1. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН україни)
Кононюк А.Ю.- К. КНТ, 2009.- 680с.(пер), укр
120,00 ×  
Вища математика: модульна технологія навчання в 2-х частинах, ч.2. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН україни)
Кононюк А.Ю.- К. КНТ, 2009.- 784с.(пер), укр
120,00 ×  
Вища математика: теорія наукових досліджень у фармації та медицині. Підручник (затв. МОН України)
Личковський Е.І., Свердан П.Л.- К. Знання, 2012.- 476с.(пер), укр
135,00 ×  
Вища та прикладна математика. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України)
Фортуна В.В., Бескровний О.І.- Львів. Магнолія 2006, 2013.- 647с.(пер), укр
230,00 ×  
Гармонія і естетика трикутника для ВНЗ (рек. МОН України)
Боровик В.Н., Зайченко І.В., Кобко Л.М.- К. Освіта України, 2007.- 180с.(обл), укр
18,00 ×  
Дискретна математика. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України)
Борисенко О.А.- Сумы. Ун-тетская книга, 2015.- 255с.(пер), укр
125,00 ×  
Дискретна математика. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 4-є вид. Серія "Комп'ютинг"
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. / За ред. Пасічника В.В.- Львів. Магнолія 2006, 2016.- 432с.(пер), укр
250,00 ×  
Дискретная математика. Учебник
Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э.- К. Кондор, 2008.- 162с.(обл), рус
60,00 ×  
Дослідження операцій. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 3-є вид.
Катренко А.В.- Львів. Магнолія 2006, 2016.- 352с.(обл), укр
180,00 ×  
Економетрія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид.
Лугінін О.Є.- К. ЦУЛ, 2017.- 278с.(обл), укр
160,00 ×  
Економіко-математичне моделювання в АПК. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Сибаль Я., Кодюк З., Іваницький І.- Львів. Магнолія 2006, 2015.- 277с.(обл), укр
120,00 ×  
Економіко-математичні методи та моделі у будівництві. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Міхельс В.О., Шилюк П.С., Гойко А.Ф., Бондар В.П. / За заг.ред. Міхельса В.О.- К. Міленіум, 2006.- 380с.(обл), укр
24,00 ×  
Економіко-математичні методи та моделі у фінансах. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Бережна Л.В., Снитюк О.І.- К. Кондор, 2009.- 301с.(обл), укр
95,00 ×  
Збірник задач з математичного програмування. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Бех О.В., Городня Т.А., Щербак А.Ф.- Львів. Магнолія 2006, 2015.- 212с.(пер), укр
80,00 ×  
Страницы: 1 2 3 4
Powered by Sypex CMS