Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Юридические науки
Теория, история, социология, философия, этика права и государства, общее и сравнительное правоведение
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Аксиосфера права: философский и юридический дискурс. Монография
Горобец К.В.- Одеса. Фенікс, 2013.- 218с.(пер), укр
70,00 ×  
Актуальні проблеми теорій держави та права. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Білозьоров Є.В., Гіда Є.О., Завальний А.М., Осауленко А.О., Пікуля Т.О. / За заг.ред. Гіди Є.О.- К. Ліпкан, 2010.- 260с.(пер), укр
65,00 ×  
Актуальные проблемы истории государства и права, политических и правовых учений. Сборник материалов круглого стола, проходившего в Саратовской государственной юридической академии 14 мая 2012г.
Под ред. Рыбакова О.Ю.- М. Статут, 2012.- 191с.(обл), рус
135,00 ×  
Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947рр.: історико-правове дослідження. Монографія
Адамчук І.- К. Атіка, 2007.- 160с.(пер), укр
20,00 ×  
Введение в голландскую юриспруденцию
Гроций Г- К. ЦУЛ, 2017.- 466с.(обл), рус
260,00 ×  
Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 1:. Історія держави і права України
Ред. Гончаренко В.Д., Тацій В.Я. Шемшученко Ю.С., Петришин О.В., Барабаш Ю.Г.- Х. Право, 2016.- 848с.(пер), укр
450,00 ×  
Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 2: Філософія права
Ред. Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С., Петришин О.В., Барабаш Ю.Г.- Х. Право, 2017.- 1128с.(пер), укр
530,00 ×  
Велика українська юридична енциклопедія у 20-ти томах. Том 3: Загальна теорія права
Редколегія: Петришин О.В., Левак В.В., Лукянов Д.В., Оніщенко- Х. Право, 2017.- 952с.(пер), укр
510,00 ×  
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія. Монографія
Безклубий І., Боборовник С., Грищенко І. та ін. / За заг.ред. Безклубого І.А.- К. Грамота, 2014.- 448с.(пер), укр
126,00 ×  
Відповідальність у приватному праві. Монографія
Безклубий І., Кузнєцова Н., Майданик Р. та ін. / За заг.ред. Безклубого І.А.- К. Грамота, 2014.- 416с.(пер), укр
130,00 ×  
Відповідальність у публічному праві. Монографія
Андрушко П., Безклубий І., Берлач А. та ін. / За заг.ред. Безклубого І.А.- К. Грамота, 2014.- 496с.(пер), укр
145,00 ×  
Генезис федеративных отношений в современной России. Монография
Аванов А.М., Курилкина О.А., Левченков А.И., Любашиц В.Я. и др.- М. Юрлитинформ, 2014.- 240с.(пер), рус
195,00 ×  
Государственная власть: парадигма, методология и типология (в 2-х частях). Монография
Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю.- М. Юрлитинформ, 2013.- 400/384с.(пер), рус
620,00 ×  
Государство и право зарубежных стран: вопросы истории. Учебное пособие
Гущина Л.И., Епифанова Е.В.- М. Юрлитинформ, 2011.- 440с.(пер), рус
235,00 ×  
Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку. Монографія
Васильєв Г.Ю., Воднік В.Д., Волянська О.В., Герасіна Л.М. та ін. / За ред.Требіна М.П.- Х. Право, 2013.- 536с.(пер), укр
150,00 ×  
Декларація як джерело права в романо-германській правовій системі
Саннікова М. / За ред. Колісника В.П.- Х. Юрайт, 2012.- 64с.(обл), укр
35,00 ×  
Держава і право у світлі сучасної юридичної думки. Збірник наукових праць Ю. С. Шемшученка
Андрійко О.Ф., Горбатенко В.П., Денисов В.Н., Костенко О.М. та ін.- К. Юридична думка, 2010.- 456с.(пер), укр
65,00 ×  
Держава у правовому вимірі. навчальний посібник у питаннях і відповідях
Кагановська Т.Є., Григоренко Є.І., Григоренко Я.О., Передрій О.С. / За ред. Кагановської Т.Є.- Х. Право, 2013.- 586с.(пер), укр
75,00 ×  
Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспект). Монографія
Сухонос В.В.- Сумы. Ун-тетская книга, 2016.- 343с.(обл), укр
160,00 ×  
Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945рр.). Істрико-правове дослідження
Макарчук В.С.- К. Атіка, 2007.- 368с.(пер), укр
35,00 ×  
Дія права: інтегративний аспект. Монографія
Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Кубко Є.Б., Пархоменко Н.М. та ін. / Відп.ред. Оніщенко Н.М.- К. Юридична думка, 2010.- 360с.(пер), укр
52,00 ×  
Доктрина Г.Ф. Шершеневича о праве и государстве. Монография
Желдыбина Т.А.- М. Юрлитинформ, 2011.- 224с.(пер), рус
130,00 ×  
Естетико-правова природа юриста. Монографія
Романова А.- Львів. ПАІС, 2009.- 196с.(пер), укр
50,00 ×  
Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник (рек. МОН України).- 8-е вид.
Макарчук В.С.- Х. Право, К. Атіка, 2015.- 624с.(пер), укр
250,00 ×  
Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник
Калюжний Р.А., Тимченко С.М., Пархоменко Н.М., Легуша С.М.- К. Паливода, 2007.- 296с.(пер), укр
32,00 ×  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Powered by Sypex CMS