Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Юридические науки
Конституционное, муниципальное право, государственное устройство, права граждан, информационное и образовательное право
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Автономія та її роль у державному будівництві: країни Європи. Монографія
Мяловицька Н.А.- К. Логос, 2009.- 504с.(пер), укр
85,00 ×  
Адміністративно-правовий статус біженців в Україні. Монографія
Грабар Н.М.- Львів. ДУВС, 2008.- 244с.(обл), укр
60,00 ×  
Адміністративно-правові основи державної міграційної політики в Україні. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Мосьондз С.О.- К. Магістр-ХХІ, 2005.- 208с.(обл), укр
18,00 ×  
Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України)
Букач В.В., Клименко О.І., Колб О.Г., Кулик Т.О. та ін. / За заг.ред. Олійника А.Ю.- К. ЦУЛ, 2013.- 554с.(обл), укр
240,00 ×  
Актуальні проблеми прав і свободи людини і громадянина в Україні. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Пустовіт Ж.М.- К. КНТ, 2009.- 232с.(пер), укр
50,00 ×  
Антропогенетика правовой, моральный и прикладной аспекты. Учебное пособие
Старжинский В.С.- Х. Бурун Книга, 2008.- 64с.(обл), рус
6,00 ×  
Білль про права: практика застосування
Палант Борис- Х. Право, 2018.- 264с.(пер), укр
320,00 ×  
Взаємодія з правоохоронними і контролюючими органами: запитання та відповіді
Укл. Щербина Л.О.- Х. Ігвіні, 2007.- 80с.(обл), укр
10,00 ×  
Вибори до місцевих органів влади 2015: законодавство, роз'яснення, форми та зразки виборчої документіції
Укл. Ковальський В.С., Ляшко Л.П. / За заг.ред. Охендовського М.В.- К. Юрінком Інтер, 2015.- 352с.(обл), укр
50,00 ×  
Виконавча влада: теоретичний і конституційний аспекти
Шаповал В.М.- К. Москаленко, 2016.- 80с.(обл), укр
40,00 ×  
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В. та ін. / За ред. Кременя В.Г.- Терн. Навч.книга-Богдан, 2004.- 384с.(обл), укр
43,00 ×  
Вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика
Єрмолаєв В.М.- Х. Право, 2017.- 448с.(обл), укр
280,00 ×  
Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики. Монографія.- 2-е вид.
Абасов Г.Г. / Відп.ред. Шемшученко Ю.С.- К. Юридична думка, 2013.- 304с.(обл), укр
50,00 ×  
Глава держави та місцеве самоврядування в Україні: конституційно-правові засади взаємодії. Монографія
Горащенков О.- Одеса. Феникс, 2017.- 184с.(пер), укр
120,00 ×  
Государство это я, или искуство обращения с властью: для достижения своих законных целей без ненужных затрат времени, денег, нервов и… адвокатов
Манукян В.И.- К. Істина, 2010.- 264с.(пер), рус
45,00 ×  
Громадянство: набуття та припинення
Рубач Л., Мілорава М., Коцюба В.- К. Фурса, 2006.- 68с.(обл), укр
15,00 ×  
Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика. Монографія
Цвєтков В.В.- К. Юридична думка, 2007.- 336с.(обл), укр
28,00 ×  
Держава і громадянське суспільство України: проблеми взаємодії. Монографія
Кресіна І.О., Скрипнюк О.В., Коваленко А.А., Перегуда Є.В. та ін. / За ред. Кресіної І.О.- К. Логос, 2007.- 316с.(пер), укр
40,00 ×  
Державна політика здоров'язбереження: світовий досвід і Украінаї. Монографія
Співак В.М.- Киів, 2016.- 536с.(пер), укр
200,00 ×  
Державне (конституційне) право зарубіжних країн: навчальні матеріали та схеми. Посібник для підготовки до іспитів
Закоморна К.О.- Х. Право, 2014.- 264с.(обл), укр
90,00 ×  
Державне (конституційне) право зарубіжних країн: навчальні матеріали та схеми. Посібник для підготовки до іспитів.- 2-е вид.
Закоморна К.О.- Х. Право, 2016.- 280с.(обл), укр
130,00 ×  
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 4-е вид.
Бодрова І.І., Болдирєв С.В., Величко В.О., Любченко П.М. / За ред.Серьогіної С.Г.- Х. Право, 2017.- 392с.(обл), укр
190,00 ×  
Державне будівництво та місцеве самоврядування. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН україни)
Трачук П.А.- Чернівці. Наші книги, 2007.- 280с.(пер), укр
37,00 ×  
Державне правління: еволюція сучасних форм. Монографія
Сухонос В.В.- Сумы. Ун-тетская книга, 2017.- 310с.(обл), укр
150,00 ×  
Державне право зарубіжних країн: у схемах. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Калиновський Б.В., Лапка О.Я., Лапка Н.Я., Пікуля Т.О. та ін.- К. КНТ, 2012.- 528с.(пер), укр
120,00 ×  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Powered by Sypex CMS