Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Экономика
Менеджмент, бизнес-планирование и прогнозирование, проектный анализ
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Management: cases (Менеджмент: ситуаційні вправи)
Відп. Мостенська Т.Л., Ралко О.С.- К. Нац. університет харчових технологій, 2015.- 431с.(обл), укр
200,00 ×  
Адміністративний менеджмент для магістрів. Підручник
За ред. Теліженка О.М., Глівенка С.В.- Сумы. Ун-тетская книга, 2017.- 872с.(пер), укр
420,00 ×  
Антикризове управління економічною стійкістю промислового авіапідприємства. Монографія
Пілецька С.Т.- К. ЦУЛ, 2014.- 320с.(обл), укр
145,00 ×  
Антикризове управління підприємством. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Штангрет А.М., Копилюк О.І.- К. Знання, 2007.- 335с.(пер), укр
45,00 ×  
Антикризове управління підприємством. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Кривов'язюк І.В.- К. Кондор, 2008.- 366с.(пер), укр
65,00 ×  
Антикризове управління підприємством. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Портна О.В., Єршова Н.Ю., Юр’єва І.Я.- Львів. Магнолія 2006, 2018.- 283с.(пер), укр
150,00 ×  
Антикризове управління підприємством: теорія та практика. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Дорошук Г.А., Дащенко Н.М.,- Львів. Новий світ-2000, 2010.- 332с.(пер), укр
52,00 ×  
Антикризове управління. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Тюріна Н.М., Карвацка Н.С., Грабовська І.В.- К. ЦУЛ, 2012.- 448с.(пер), укр
85,00 ×  
Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Скібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щелкунов В.І., Подрєза С.М.- К. ЦУЛ, 2015.- 584с.(обл), укр
250,00 ×  
Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН Укарїни).- 2-е вид.
Должанський І.З., Загорна Т.О.- К. ЦУЛ, 2009.- 384с.(обл), укр
170,00 ×  
Бізнес-планування фірми. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Маркітан О.С.- К. Знання, 2006.- 423с.(пер), укр
30,00 ×  
Бізнес-планування. Навчальний посібник
Македон В.В.- К. ЦУЛ, 2009.- 236с.(пер), укр
40,00 ×  
В поисках души сервиса: 9 факторов стабильного успеха в бизнесе (пер. с англ.)
Берри Л.- К. Максимум, 2007.- 304с.(пер), рус
80,00 ×  
В поисках совершенства: уроки самых успешных компаний Америки (пер. с англ.).- 2-е изд.
Питерс Т., Уотерман-мл. Р.- М. Альпина Паблишер, 2011.- 527с.(обл), рус
150,00 ×  
Венчурний бізнес. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Кузьмін О.Є., Литвин І.В.- К. Знання, 2012.- 350с.(пер), укр
80,00 ×  
Виробничий менеджмент. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України)
Бутко М.П., Задорожна С.М., Іванова Н.В. та ін. / За ред. Бутка М.П.- К. ЦУЛ, 2016.- 424с.(обл), укр
185,00 ×  
Влияние и сотрудничество, которые дают результат в бизнесе (пер. с англ.)
М. Вершина, 2006.- 160с.(пер), рус
30,00 ×  
Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом, ч.1. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Сморжанюк Т.П., Шрам Т.В., Труш В.Є.- К. Кондор, 2009.- 284с.(пер), укр
65,00 ×  
Діагностика в системі управління. Навчальний посібник
Пріб К.А., Патика Н.І.- К. ЦУЛ, 2016.- 432с.(обл), укр
210,00 ×  
Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління. Монографія
Супрун Н.А.- К. КНЕУ, 2009.- 270с.(обл), укр
75,00 ×  
Еволюція управлінської думки: нарис історії теорії соціального управління. Навчальний посібник
Козюра В.Д., Ящуринський Ю.В.- К. МАУП, 2008.- 288с.(обл), укр
30,00 ×  
Ежедневник: системы Константина Бакшта
Бакшт К.- СПб. Питер, 2013.- 368с.(пер), рус
90,00 ×  
Економіка та організація виробництва. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Скибінська З.М., Гринів Т.Т.- К. Знання, 2012.- 299с.(пер), укр
70,00 ×  
Економіка, планування та організація діяльності підприємства. Навчальний посібник для дистанційного навчання
Калина А.В.- К. Ун-т "Україна", 2006.- 209с.(обл), укр
25,00 ×  
Економічна теорія управління фірмою. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Іванова Н.Ю.- К. ЦУЛ, 2010.- 266с.(пер), укр
50,00 ×  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powered by Sypex CMS