Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Экономика
Информация о книге

Маркетинг. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 7-е вид.

Маркетинг. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 7-е вид.
Автор:Гаркавенко С.С.
Издательство:К. Лібра
Год издания:2010
Количество страниц:720
Обложка:твердая
Язык:украинский
Раздел:Маркетинг, конкуренция, ценообразование, управление сбытом, реклама, логистика, экономика и планирование розничной и оптовой торговли
Код книги:А414001
350,00 ×   

Підручник, в якому викладено курс маркетингу, складається з двох частин.
У частині І "Теоретичні основи та прикладні аспекти маркетингу" розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції та види маркетингу (розділ 1). У розділах 2-8 висвітлено такі функції маркетингу: маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, товарна, цінова політика, політика розподілу, комунікаційна політика, контроль маркетингової діяльності.
Частина II - "Практикум: маркетингові ситуації та практичні завдання" включає 53 типові маркетингові ситуації та завдання до них. Частина II інтегрована в частину І, що дає змогу студентам, оволодівши теоретичним матеріалом, набувати практичних навичок вирішення маркетингових проблем.
З метою формування у студентів логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях у новому виданні підручника запропонована єдина структура викладення ситуацій: опис ситуації - теоретичний анонс - аналіз ситуації - висновки у формі відповіді на запитання "Яке рішення слід прийняти?"
Теоретичний і практичний матеріал підручника подано за модульним принципом і викладено в діалоговій формі Практикум також має дискусійний характер і наголошує на альтернативності маркетингових рішень. Зміст підручника, його структура, підхід до викладення матеріалу адаптованні до вимог дистанційної форми навчання.Підручник адресованно студентам ВИЩИХ навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання, що навчаються за економічними, технічними, технологічними, гуманітарними спеціальностями, слухачам шкіл бізнесу, керівникам фірм та спеціалістам, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ пов'язана із практичним маркетингом.
Зміст
ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ
Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ
1.1. Суть маркетингу
1.2. Основні елементи та комплекс маркетингу
1.3. Зовнішнє середовище маркетингу
1.4. Концепції та види маркетингу
1.5. Функції маркетингу
Резюме, ключові терміни, основні контрольні запитання
Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Напрями комплексного дослідження ринку
2.2. Процес маркетингового дослідження
2.3. Прогнозування розвитку ринку
2.4. Сегментування ринку та позиціювання товару
Резюме, ключові терміни, основні контрольні завдання
Розділ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ
3.1.Процес стратегічного маркетингового планування
3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень
3.3 Види маркетингових стратегій
Резюме, ключові терміни, основні контрольні запитання
Розділ 4. ТОВАРНА ПОЛІТИКА
4.1. Цілі та суть товарної політики
4.2. Конкурентоспроможність товару
4.3. Процес розробки нових товарів
4.4. Життєвий цикл товару
4.5.Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг
4.6. Управління товаром
Резюме, ключові терміни, основні контрольні запитання
Розділ 5. ЦІНОВА ПОЛІТИКА
5.1. Цілі ціноутворення
5.2. Фактори ціноутворення
5.3. Етапи процесу ціноутворення
5.4. Зміна поточних цін
Резюме, ключові терміни, основні контрольні запитання
Розділ 6. ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
6.1. Цілі політики розподілу
6.2. Вибір каналів розподілу
6.3. Процес товароруху
Резюме, ключові терміни, основні контрольні запитання
Розділ 7. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА
7.1. Цілі та засоби комунікаційної політики
7.2. Процес вибору комплексу просування
7.3. Планування реклами
7.4. Стимулювання збуту
7.5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій
Резюме, ключові терміни, основні контрольні запитання
Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Організація маркетингу на підприємстві
8.2. Контроль маркетингової діяльності
Резюме, ключові терміни, основні контрольні запитання
ЧАСТИНА II. ПРАКТИКУМ: МАРКЕТИНГОВІ СИТУАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Ситуації до розділу 1
Ситуація 1. Обґрунтування доцільності впровадження нової послуги на основі аналізу потреб споживачів
Ситуації до розділу 2
Ситуація 2. Визначення цілей маркетингового дослідження
Ситуація 3. Розробка анкети
Ситуація 4. Обґрунтування рішення про проведення маркетингового дослідження
сторонньою організацією
Ситуація 5. Обґрунтування рішення про проведення маркетингового дослідження ринку
власними силами
Ситуація 6. Аналіз результатів маркетингового дослідження
Ситуація 7. Сегментування ринку за параметрами продукції на основі кластерного аналізу
Ситуація 8. Оцінювання сегментів ринку
Ситуації до розділу З
Ситуація 9. Визначення стратегії СБО на основі портфельного аналізу
Ситуації до розділу 4
Ситуація 10. Оцінювання конкурентоспроможності товару на основі показника
"рейтинг товару"
Ситуація 11. Визначення коефіцієнтів вагомості споживчих властивостей товару
Ситуація 12. Оцінювання конкурентоспроможності товару на основі методу відповідності
споживчим вимогам та методу відповідності споживчим перевагам
Ситуація 13. Оцінювання конкурентоспроможності товару
(на основі інтегрального показника конкурентоспроможності)
Ситуація 14. Економічний аналіз нового товару
Ситуація 15. Аналіз ризиків при розробці нового товару
Ситуація 16. Визначення кількості персоналу фірми, виходячи із встановлених стандартів обслуговування
Ситуація 17. Визначення товарного асортименту фірми
Ситуація 18. Планування асортименту торгової фірми на основі теорії ігор
Ситуація 19. Обґрунтування рішення про зняття товару з ринку (з урахуванням інтенсивності зв'язку між товарами)
Ситуації до розділу 5
Ситуація 20. Встановлення залежності між ціною товару та обсягом продажу
Ситуація 21. Визначення точки беззбитковості (асортимент складають кілька видів продукції)
Ситуація 22. Обґрунтування рішення щодо рівня ціни на товар на основі аналізу беззбитковості
Ситуація 23. Визначення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару
Ситуація 24. Визначення ціни на основі економічної цінності товару для споживача
Ситуація 25. Визначення цін з орієнтацією на цінові точки
Ситуація 26. Визначення ціни методом сумісного аналізу
Ситуація 27. Визначення ціни методом "запечатаного конверта"
Ситуація 28. Визначення ціни на різних етапах життєвого циклу товару (стратегія поступового зниження цін)
Ситуація 29. Визначення цін з орієнтацією на цільовий прибуток (стратегія цільових цін)
Ситуація 30. Встановлення диференційованих цін з урахуванням відмінностей споживачів
Ситуація 31. Визначення ціни з урахуванням якості товару
(стратегія ціни у співвідношенні "ціна — якість")
Ситуація 32. Обґрунтування знижок за обсяг купленого товару
Ситуація 33. Визначення ціни на умовах товарообмінного заліку
Ситуація 34. Визначення цін зі знижкою "трейд-ін" за результатами експерименту
Ситуація 35. Визначення ціни за послуги
Ситуація 36. Визначення ціни на товар із врахуванням ринкової сили марки
(в умовах монополістичної конкуренції)
Ситуація 37. Визначення потрібної зміни обсягу продажу товару за зміни ціни,
що забезпечить збереження досягненого рівня рентабельності
Ситуація 38. Обґрунтування рішення щодо реакції фірми на зміну цін конкурентами
Ситуації до розділу 6
Ситуація 39. Визначення оптимального обсягу замовлення товару
Ситуація 40. Визначення оптимального обсягу замовлення
(із урахуванням знижок за кількість купленого товару)
Ситуації до розділу 7
Ситуація 41. Обґрунтування рішення щодо комплексу просування товарів
Ситуація 42. Складання бюджету реклами
Ситуація 43. Розробка рекламного звернення
Ситуація 44. Планування реклами
Ситуація 45. Визначення кількості торгового персоналу фірми
Ситуації до розділу 8
Ситуація 46. Обґрунтування організаційної структури відділу маркетингу фірми1
Ситуація 47. Обґрунтування рішень щодо проведення контролю маркетингу
Ситуація 48. Аналіз динаміки частки ринку торгової марки
Ситуація 49. Визначення показників прибутковості за результатами діяльності фірми
Ситуація 50. Контроль результатів діяльності фірми
Ситуація 51. Обґрунтування рішення про виведення продукту з асортименту
на основі маржинального аналізу
Ситуація 52. Обґрунтування рішення про організацію запасів на основі АВС-аналізу
Ситуація 53. Визначення стратегії фірми на основі GАР-аналізу
Предметний покажчик
Список рекомендованої літератури


Powered by Sypex CMS