Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Природные и технические науки
Точные науки: математика, эконометрика, методы математической обработки
Страницы: 1 2 3
Вища математика в прикладах і задачах. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид.
Клепко В.Ю., Голець В.Л.- К. ЦУЛ, 2018.- 594с.(обл), укр
320,00 ×  
Вища математика для економістів. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Макаренко В.О.- К. Знання, 2008.- 517с.(пер), укр
67,00 ×  
Вища математика для економістів. Навчальний посібник.- 5-е вид.
Барковський В.В., Барковська Н.В.- К. ЦУЛ, 2017.- 448с.(обл), укр
245,00 ×  
Вища математика: курс лекцій у трьох частинах. Ч.2: Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С.- Чернівці. Рута, 2007.- 256с.(пер), укр
40,00 ×  
Вища математика: курс лекцій у трьох частинах. Ч.3: Математичні методи дослідження операцій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С.- Чернівці. Рута, 2007.- 296с.(пер), укр
40,00 ×  
Вища математика: модульна технологія навчання в 2-х частинах, ч.2. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН україни)
Кононюк А.Ю.- К. КНТ, 2009.- 784с.(пер), укр
120,00 ×  
Дискретна математика. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 3-є вид.
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. / За ред. Пасічника В.В.- Львів. Магнолія 2006, 2018.- 432с.(обл), укр
300,00 ×  
Диференціальні рівняння: працюємо самостійно. Частина 1: Звичайні диференціальні рівняння першого порядку. Навчальний посібник
Лиходєєва Г.В., Пастирєва К.Ю.- К. ЦУЛ, 2018.- 144с.(обл), укр
110,00 ×  
Диференціальні рівняння: працюємо самостійно. Частина 2: Диференціальні рівняння вищих порядків, системи звичайних диференціальних рівнянь. Навчальний посібник
Лиходєєва Г.В., Пастирєва К.Ю.- К. ЦУЛ, 2018.- 140с.(обл), укр
110,00 ×  
Економетрія. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид.
Лугінін О.Є.- К. ЦУЛ, 2017.- 278с.(обл), укр
160,00 ×  
Економіко-математичні методи та моделі у будівництві. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Міхельс В.О., Шилюк П.С., Гойко А.Ф., Бондар В.П. / За заг.ред. Міхельса В.О.- К. Міленіум, 2006.- 380с.(обл), укр
24,00 ×  
Економіко-математичні методи та моделі у фінансах. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Бережна Л.В., Снитюк О.І.- К. Кондор, 2009.- 301с.(обл), укр
95,00 ×  
Збірник тестів з інженерної графіки: технічні креслення. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Бенке Й.З., Дем'ян М.Л., Козарь О.П., Стащук М.Г.- К. Кондор, 2010.- 184с.(пер), укр
40,00 ×  
Инженерная и компьютерная графика. Учебник для ВУЗов (рек. МОН Украины).- 2-е изд.
Михайленко В.Е., Ванин В.В., Ковалев С.Н. / Под ред. Михайленко В.Е.- К. Каравела, 2013.- 328с.(пер)
200,00 ×  
Інженерна геометрія. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України)
Браілов О.Ю.- К. Каравела, 2017.- 516с.(пер), укр
500,00 ×  
Інженерна графіка: схеми електричні. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Соловей О.І., Хмеленко О.С.- К. Кондор, 2005.- 188с.(пер), укр
16,00 ×  
Інженерна та комп'ютерна графіка. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 7-е вид.
Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. / За ред. Михайленка В.Є.- К. Каравела, 2015.- 368с.(пер), укр
350,00 ×  
Комп'ютерний практикум з математичної статистики. Навчальний посібник
Лиходєєва Г.В.- К. ЦУЛ, 2018.- 98с.(обл), укр
85,00 ×  
Компьютерная графика: методические указания по выполнению чертежей в среде графического редактора AutoCAD 2000
Гречуха А.В., Калинина В.Г.- К. ЄУФІМБ, 2003.- 115с.(пер)
11,00 ×  
Курс лекцій з економетрії. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Жебка В.В., Юртин І.І., Юнькова О.О., Рязанцева В.В. та ін.- К. Транспорт України, 2007.- 138с.(обл), укр
23,00 ×  
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Нерух О.Г., Ружицька Н.М.- К. Кондор, 2008.- 196с.(пер), укр
140,00 ×  
Математика (алгебра і початок аналізу) з комп'ютерною підтримкою. Навчальний посібник для вступників до ВНЗ (рек. МОН України)
Жалдак М.І., Грохольська А.В., Жильцов О.Б.- К. МАУП, 2003.- 304с.(обл), укр
13,00 ×  
Математика для економістів-міжнародників. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України)
Гуран І.Й., Гутік О.В.- К. Знання, 2008.- 388с.(пер), укр
63,00 ×  
Математика для економістів. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОН України)
Бугір М.К.- Терн. Підручники і Посібники, 2001.- 192с.(обл), укр
15,00 ×  
Математика для економістів: інтегральне числення, диференціальні рівняння. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 2-е вид.
Чеберяк О.Г., Кузубов В.В., Свистун Л.О.- К. КНТ, 2011.- 288с.(обл), укр
70,00 ×  
Страницы: 1 2 3
Powered by Sypex CMS