Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Справочная литература
Толковые энциклопедические и языковые словари, каталоги
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
English Vocabulary = Словник з англійської мови з ілюстраціями для 1-го класу. Нова українська школа (НУШ)
Будна Т.Б.- Терн. Навч.книга-Богдан, 2019.- 24с.(обл)
19,00 ×  
English Vocabulary = Словник з англійської мови з ілюстраціями. Нова українська школа (НУШ)
Будна Т.Б.- Терн. Навч.книга-Богдан, 0000
19,00 ×  
Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту. Бібліографічний покажчик з анотаціями
Свістельник І.- К. Кондор, 2009.- 446с.(пер), укр
45,00 ×  
Адміністративне право України: словник термінів для ВНЗ (рек. МОН України)
За ред. Коломоєць Т.О., Колпакова В.К.- К. Ін ЮРЕ, 2014.- 520с.(пер), укр
100,00 ×  
Акції, акціонерні товариства: термінологічний словник (500 понять)
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.- К. Кондор, 2007.- 84с.(обл), укр
10,00 ×  
Англійсько-український словник термінів сфері туризму. Навчальний посібник
Мальська М.П., Микитенко Н.О., Котловський А.М.- К. ЦУЛ, 2015.- 448с.(обл)
200,00 ×  
Англо-український географічний глосарій. Навчальний посібник
Дахно І.І.- К. ЦУЛ, 2007.- 390с.(пер)
30,00 ×  
Безпека життєдіяльності. Короткий термінологічний словник-довідник. (рек. МОН України)
Бедрій Я.І., Піча В.М.- Львів. Магнолія 2006, 2015.- 217с.(обл), укр
60,00 ×  
Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях. Словник
Ліпкан В.А.- К. Магістр-ХХІ, 2009.- 162с.(обл), укр
23,00 ×  
Бухгалтерський облік і аудит: термінологічний українсько-російсько-англійський словник. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. та ін.- К. ЦУЛ, 2013.- 292с.(обл)
75,00 ×  
Великий енциклопедичний словник юриста (в 3-х тт.)
Галунько В.В., Дрозд О.Ю., Журавльов Л.В. та ін. / За ред. Коротюк О.В.- К. ОВК, 2018.- 508/480/404с.(пер), укр
1 500,00 ×  
Великий енциклопедичний юридичний словник: "А -Я".- 2-е вид.
За ред. Шемшученка Ю.С.- К. Юридична думка, 2012.- 1020с.(пер), укр
280,00 ×  
Внешнеэкономическая деятельность: энциклопедический словарь
Зеркалов Д.В.- К. КНТ, 2008.- 544с.(пер)
75,00 ×  
Все про соціальну роботу. Навчальний енциклопедичний словник-довідник для ВНЗ (рек. МОН України).- 3-є вид.
За наук.ред. Пічі В.М.- Львів. Новий світ-2000, 2018.- 618с.(пер), укр
180,00 ×  
Вчені України: 100 видатних імен
Шаров І.- К. АртЕк, 2006.- 481с.(пер), укр
20,00 ×  
Географічний атлас світу: 100 політичних, фізичних карт світу, окремих країн, груп країн та областей України
К. Картографія, 2018.- 184с.(пер), укр
360,00 ×  
Геополитический словарь-справочник
Дергачев В.А.- К. КНТ, 2009.- 592с.(пер)
90,00 ×  
Геронтологія. Словник-довідник
Крайніков Е.В.- К. Паливода, 2010.- 352с.(обл), укр
20,00 ×  
Глосарій релігієзнавця
За ред. Балуха В.О.- Чернівці. Наші книги, 2013.- 280с.(пер), укр
60,00 ×  
Давня українська література. Словник-довідник (650 статей)
Укл. Білоус Б., Білоус П., Савенко О. / За ред. Білоуса П.- К. Академія, 2015.- 208с.(пер), укр
80,00 ×  
Дефектологічний словник. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Бондар В.І., Синько В.М., Колесник І.П., Руденко Л.М. та ін. / За ред. Бондаря В.І., Синькова В.М.- К. МП Леся, 2011.- 528с.(пер)
100,00 ×  
Дзвона чи Дзвону? або -А(-Я) чи -У(-Ю) в родовому відмінку: словник-довідник.- 2-е вид.
Лозова Н.Є., Фридрак В.Б.- К. Наукова думка, 2015.- 168с.(обл), укр
40,00 ×  
Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки.- 2-е вид.
Слухай С.В.- К. Аграр Медія Груп, 2015.- 374с.(обл), укр
120,00 ×  
Довідник з європейської інтеграції
Під ред. Чернеги О.Б.- Львів. Магнолія 2006, 2012.- 383с.(пер), укр
80,00 ×  
Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право в Україні (1991-2013рр.)
Каракаш І.І., Короткий Т.Р., Хендель Н.В.- Одеса. Фенікс, 2014.- 142с.(пер), укр
50,00 ×  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Powered by Sypex CMS