Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Юридические науки
Теория, история, социология, философия, этика права и государства, общее и сравнительное правоведение
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Правова політика: стратегічні пріоритети і напрями вдосконалення. Монографія
Минькович-Слободяник О.В.- К. Логос, 2012.- 196с.(пер), укр
52,00 ×  
Правове виховання в сучасній Україні. Монографія
Гетьман А.П., Герасіна Л.М., Данильян О.Г., Дзьобань О.П. та ін. / За ред. Тація В.Я., Гетьмана А.П., Данильяна О.Г.- Х. Право, 2010.- 368с.(пер), укр
80,00 ×  
Правовий статус України у період перебудови: 1985-1991рр. Монографія
Омарова А.А.- Х. Право, 2017.- 192с.(пер), укр
170,00 ×  
Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід та перпективи. Монографія
Скрипнюк О.В., Василевич Г.О., Пархоменко Н.М. та ін. / Передмова Шемшученка Ю.С.- К. Юридична думка, 2013.- 290с.(обл), укр
50,00 ×  
Правові системи сучасності. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Шемшученко Ю.С.- К. Юридична думка, 2012.- 492с.(пер), укр
65,00 ×  
Правознавство в тестах і коментарях. Навчально-методичний посібник (рек. МОН України)
Алфьоров С.М., Будько З.М., Ващенко С.В.та ін. / За ред. Алфьорова С.М., Ващенка С.В.- К. Ін ЮРЕ, 2008.- 352с.(пер), укр
25,00 ×  
Правознавство у системі наукового знання: аксіологічно-гносеологічний підхід. Монографія
Бандура О.О.- К. КНУВС, 2010.- 272с.(пер), укр
47,00 ×  
Правознавство. Навчальний посібник
За ред. Каменського Д.В., Мирошниченка В.О.- К. ЦУЛ, 2019.- 288с.(обл), укр
195,00 ×  
Правознавство: практикум. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Дрожжина С.В., Шульженко І.В., Одінцова О.О., Кондратьєв В.О. та ін.- Львів. Магнолія 2006, 2018.- 312с.(обл), укр
160,00 ×  
Правознавство: цікаве і мудре. Навчальний посібник (рек. МОН України).- 2-е вид.
Молдован В.В., Кацавець Р.С.- К. Правова єдність, Алерта, 2015.- 256с.(обл), укр
100,00 ×  
Правознавча спадщина Глухівщини. Збірник праць
Упор. Усенко І.Б. / За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К. Юридична думка, 2008.- 352с.(пер), укр
25,00 ×  
Правомірна поведінка: сучасний контекст. Монографія
Свириденко Г.В.- К. Юридична думка, 2018.- 212с.(пер), укр
150,00 ×  
Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання. Монографія
Черкас М.Є.- Х. Право, 2014.- 156с.(обл), укр
85,00 ×  
Практикум з історії держави і права України. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Іванов В.М.- К. МАУП, 2006.- 728с.(пер), укр
74,00 ×  
Принцип рівності в Украінському праві козацько-гетьманськоі доби. Монографія
Худояр Л.В.- Херсон, 2015.- 270с.(пер), укр
160,00 ×  
Проблеми теорії держави і права. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Середа Г.П., Стеценко С.Г.- К. КНТ, 2009.- 184с.(обл), укр
30,00 ×  
Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В.Цвіка
Петришин О.В., Шевчук С.В., Дашковська О.Р. та ін.- Х. Право, 2010.- 272с.(пер), укр
84,00 ×  
Проблеми філософія права. Навчальний посібник.- 2-е вид.
Сливка С.С.- Х. Право, 2015.- 192с.(обл), укр
95,00 ×  
Психологическая теория права и современность. Монография
Мережко А.- Одеса. Фенікс, 2017.- 194с.(пер), укр
120,00 ×  
Регіональна політика Європейського Союзу. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Шамборовський Г.О.- К. Знання, 2011.- 187с.(пер), укр
63,00 ×  
Релігійні правові системи в сучасному світі. Монографія
Лук'янов Д.В.- Х. Право, 2015.- 352с.(пер), укр
240,00 ×  
Світова класична думка про державу і право. Навчальне видання
Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К.- К. Юрінком Інтер, 2017.- 400с.(пер), укр
220,00 ×  
Соціальне партнерство - механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства. Міжвідомчий науковий збірник, т.24
За ред. Комарової А.І., Кінаха А.К., Пустовойтенка В.П., РадченкаВ.І. та ін.- К. Проблеми людини, 2001.- 778с.(пер), укр
156,00 ×  
Соціологія права. Навчальний посібник
Воднік В.Д., Золотарьова Ю.І., Клімова Г.П., Осипова Н.П. та ін. / За ред. Осипової Н.П.- Х. Право, 2007.- 232с.(обл), укр
40,00 ×  
Соціологія права. Підручник (доп. МОН України)
Панов М.І., Осипова Н.П., Герасіна Л.М. та ін. / За ред. Осипової Н.П.- К. Ін ЮРЕ, 2004.- 276с.(пер), укр
15,00 ×  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Powered by Sypex CMS