Вход(097) 995-00-58
Книготорговая фирма «Пилигрим»
  Карта сайта   Обратная связь   Вопрос-ответ   Расширенный поиск  
 

 
Просмотреть заказ Как купить?
Корзина пуста
 
 
 
Главная / Книги / Юридические науки
Финансовое, административное, налоговое, банковское, страховое, инвестиционное, таможенное, предпринимательское право
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву. Учебное пособие
Мельник Р.С.- К. Юрінком Інтер, 2017.- 240с.(пер)
180,00 ×  
Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг. Монографія
Ліпкан В.А., Довгань М.Ю. / За заг.ред. Ліпкана В.А.- К. Ліпкан, 2013.- 304с.(пер), укр
105,00 ×  
Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення. Навчальний посібник
Кузьменко А.В., Плугатир М.В., Пастух І.Д. / За заг. ред. Кузьменко О.В.- К. ЦУЛ, 2018.- 388с.(обл), укр
200,00 ×  
Адміністративна відповідальність. Курс лекцій
Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Волох О.К. та ін. / За ред. Кузьменко О.В.- К. Юрінком Інтер, 2018.- 568с.(пер), укр
200,00 ×  
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 3-є вид.
Олефір В.І., Константінов С.Ф., Братель С.Г., Бабій І.В. та ін. / За заг.ред. Коваленка В.В.- К. КНТ, 2011.- 512с.(пер), укр
100,00 ×  
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Підручник
Битяк В.Я., Богуцький В.В., Коваленко Л.П. / За заг.ред. Настюка В.Я.- Х. Право, 2013.- 472с.(пер), укр
110,00 ×  
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Мінка Т.П., Обушенко О.М., Заброда Д.Г. та ін. / За ред. Алфьорова С.М.- Х. Право, 2013.- 312с.(обл), укр
100,00 ×  
Адміністративна діяльність. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)
Ковалів М.В., Кісіль З.Р., Калаянов Д.П. та ін.- К. Правова єдність, 2009.- 432с.(пер), укр
65,00 ×  
Адміністративна діяльність. Навчальний посібник до іспитів
Тетарчук І.В., Дяків Т.Є.- К. ЦУЛ, 2016.- 244с.(обл), укр
80,00 ×  
Адміністративна процедура. Конспект лекцій
Бойко І.В., Зима О.Т., Соловйова О.М. / За ред. Бойко І.В.- Х. Право, 2017.- 132с.(обл), укр
130,00 ×  
Адміністративна процедура. Навчальний посібник
Бойко І.В., Зима О.Т., Соловйова О.М. / За ред. Бойко І.В.- Х. Право, 2019.- 206с.(обл), укр
210,00 ×  
Адміністративна юстиція в Україні. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Пономаренко Г.О., Камзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. / За ред. Комзюка А.Т.- К. Прецедент, 2009.- 198с.(обл), укр
10,00 ×  
Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство. Навчальний посібник для ВНЗ
Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Сінєльнік Р.В., Сквірський І.О. / За заг.ред. Коломоєць Т.О., Гулєвської Г.Ю.- К. Істина, 2007.- 152с.(пер), укр
10,00 ×  
Адміністративне право та адміністративне судочинство України. Посібник для складання адвокатського іспиту.- 3-є вид.
Лебідь В.І.- К. Правова єдність, 2018.- 68с.(обл), укр
60,00 ×  
Адміністративне право України у схемах та коментарях. Навчальний посібник.- 2-е вид.
Мельник Р.С., Мосьондз С.О.- К. Юрінком Інтер, 2018.- 344с.(обл), укр
230,00 ×  
Адміністративне право України, у 2-х тт. Т1: Загальне адміністративне право, академічний курс. Підручник
Галунько В.В., Олефір В.І., Гридасов Ю.В. та ін.- Херсон. ХМД, 2013.- 396с.(пер), укр
160,00 ×  
Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
Балакарєва І.М., Бєлікова М.І., Бойко І.В. та ін. / За заг.ред. Писаренко Н.Б.- Х. Право, 2019.- 190с.(обл), укр
150,00 ×  
Адміністративне право України. Навчальний посібник (рек. МОН України)
Тацишин І.Б.- Львів. Новий світ-2000, 2018.- 307с.(пер), укр
220,00 ×  
Адміністративне право України. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 3-є вид.
Стеценко С.Г.- К. Атіка, 2011.- 624с.(пер), укр
90,00 ×  
Адміністративне право України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів
Упор. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є.- К. ЦУЛ, 2018.- 214с.(обл), укр
80,00 ×  
Адміністративне право України. Підручник
Бородін І.Л.- К. Правова єдність, Алерта, 2019.- 548с.(пер), укр
360,00 ×  
Адміністративне право України: в питаннях і відповідях. Посібник
Гребенюк М.В., Марчук М.П., Кузьмін С.А.- К. Паливода, 2016.- 108с.(обл), укр
48,00 ×  
Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць VІ міжнародної науково-практичної конференції (23-24 вересня 211р., Київ)
Ред.кол. Андрійко О.Ф., Нагребельний В.П., Пухтецька А.А., Кисіль Л.Є. та ін.- К. Ін-т Корецького, 2011.- 600с.(обл), укр
55,00 ×  
Адміністративне право. Навчальний посібник
Гуржій Т.О.- К. КНТ, 2011.- 680с.(обл), укр
100,00 ×  
Адміністративне право. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти.- 3-є вид. доп. і пер.
Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Зуй В.В. та ін.- Х. Право, 2018.- 186с.(обл), укр
130,00 ×  
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
Powered by Sypex CMS